Privacyverklaring
Privacyverklaring


Jan Eringa holding BV gevestigd aan Groentemarkt 11 Leeuwarden en Oosterdijk 20 Sneek

Email: sneek@janeringa.nl
Telefoon: 0515 41 32 16
8603 EE Sneek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.janeringa.nl 

Vestiging Leeuwarden
Groentemarkt 11
8911 JB Leeuwarden +31 58 2121857

Vestiging Sneek
Jan Eringa Sneek
Oosterdijk 20
8601 BT Sneek +31 515 41 32 16

M. Houtman - Westen is de Functionaris Gegevensbescherming van Jan Eringa zij is te bereiken via administratie@janeringa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jan Eringa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Verkoop gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@janeringa.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jan Eringa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Facturatie (indien van toepassing)
- Analyse verkopen

Geautomatiseerde besluitvorming
Jan Eringa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Eringa) tussen zit. Jan Eringa gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Software: Mailchimp
Doel: versturen nieuwsbrief 
Effect: bij het afmelden worden uw gegevens verwijderd, deze gegevens worden niet bewaard door Jan Eringa en worden ook daadwerkelijk verwijderd bij Mailchimp.

Software: Aca Fashion Software
Doel: het beschermen van de persoonsgegevens, bijhouden van de verkoop / inkoop gegevens, registeren klanten via het klantensysteem van ACA.
Effect: bij het afmelden worden uw gegevens verwijderd uit het systeem. Ook aankoop historie wordt hiermee verwijderd uit het systeem en wordt niet bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jan Eringa bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven                         
Adres -> Op basis van inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven
Verkoopgegevens -> Op basis van verkoop / inschrijving tot wederopzegging > Versturen mailingen / nieuwsbrieven 

Delen van persoonsgegevens met derden
Jan Eringa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jan Eringa gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jan Eringa gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@janeringa.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jan Eringa zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Jan Eringa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jan Eringa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@janeringa.nl

Persoonlijke aandacht

Succes in Pakken

De stoffen, de details en ons vakmanschap zorgen voor een heerlijk draagcomfort.

Maatwerk

Een maatpak is klasse en onderstreept uw identiteit. Kom langs in één van onze winkels of maak online een afspraak.

110 jaar Jan Eringa

Jan Eringa kleedt mannen sinds 1907 

Mix Match en combineer

Je kleren koop je om te dragen. Waarom zou je ze dan in de kast laten hangen? Mix, match en combineer!

BEKIJK ONZE TOPMERKEN!
ALLEEN DE MOOISTE MERKEN VIND JE BIJ JAN ERINGA.

Bekijk het overzicht